Sunday, February 25th

Matters Of The Heart: Called To Love
I John 3:11-14 NIV

Intro –
Matthew 22:36-40 NIV, John 13:35 NIV, I Corinthians 14:1 NKJV, Colossians 3:14 NIV, Romans 5:5 KJV, Matthew 5:44 KJV

Why Love Matters –
Isaiah 29:13 NIV

Without Love Nothing That We Do Will Make An Eternal Difference –
I Corinthians 13:1-3 NIV

Love Will Remain –
I Corinthians 13:8 NIV

Love Is Greater –
I Corinthians 13:13 NIV

Love In Action –

Jesus On The Cross –
Matthew 25:40 KJV

Stephen Being Stoned –
Acts 7:59-60 NIV, Romans 5:5 KJV, Romans 5:8 NIV

Closing –
Matthew 11:28-30 NIV